ผลิตภัณฑ์ของเรา

"เพราะภาพลักษณ์สินค้าของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา"

ROLL.jpg
Picture24.png

ฟิล์มปิดฝาถ้วย (Cup Cap)

            ฟิล์มปิดฝาถ้วย (Cup Cap) มีคุณสมบัติ เหนียว ทนทาน เก็บรักษาการและป้องกันการผ่านเข้าซึมของเหลวได้ดีเหมาะกับสินค้าที่ต้องการรักษากลิ่น, รสชาติอาหาร และคงความสดของสินค้าได้เสมอ นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น ถ้วยน้ำดื่ม เครื่องดื่มผลไม้ เครื่องดื่มรสชาดต่างๆ อาหารชนิดต่างๆ เป็นต้น

Picture7.png
product_img_1491381100.png
product_img_1491361943.png
Picture12.jpg
Picture6.jpg

ฟิล์มหุ้มฝาขวด (Cap Seal)

          ฟิล์มหุ้มฝาขวด (Cap Seal) เรียกตามคุณสมบัติของการใช้งาน กล่าวคือ วัสดุชนิดนี้จะหดตัวเมื่อได้รับลมร้อนคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ฉลากหุ้มฝาขวด นั้นคือ สามารถหดรัดฝาขวดชนิดและรูปทรงต่างๆได้แนบแน่นสนิท ปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ด้านในเสียหาย และไม่ให้สิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนเข้าสู่สินค้าอีกด้วย


 

 

ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านี้ยังไม่ผ่านการเปิดใช้มาก่อน โดยช่วยในเรื่องความปลอดภัย ได้เป็นอย่างดี เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ

ประโยชน์

ประเภทของฟิล์ม

PVC , PETG / PET SHRINK , PLA / BIO , HYBRID FILM

ดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม . . .