Search
  • VinyltecPackaging

ข้อมูลที่ฉลากสินค้าที่ดีต้องมี!

Updated: Dec 4, 2020


สิ่งสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่แค่การบรรจุสินค้าลงกล่อง แต่ต้องเป็นการช่วยให้สินค้าเป็นที่จดจำ และสร้างความน่าเชื่อถือจูงใจให้ผู้บริโภคมีความสนใจในข้อมูลนั้น ฉลากสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างมากในการบ่งบอกรายละเอียดของสินค้า และข้อมูลที่จำเป็นต้องมีบนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้ามีอะไรบ้าง


ตราสินค้า (Brand) คือ ข้อความ สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือนำสิ่งเหล่านี้มารวมกัน เพื่อบ่งบอกให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขาย


ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) คือ ชื่อของสินค้า ที่บ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า ว่าสินค้าเป็นอะไร จัดอยู่ในประเภทไหน ควรตั้งชื่อไม่ยาวและมีความเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้และรับรู้ได้ทันที


รายละเอียดของสินค้า คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อความในเชิงประชาสัมพันธ์ บรรยายสรรพคุณของสินค้า และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า เช่น ที่มาและความหมายของสินค้า, ราคา, สโลแกนของสินค้า เป็นต้น


รูปภาพและส่วนประกอบสินค้า เป็นรูปภาพของสินค้าที่ใช้แสดงให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้น


ขนาดและการบรรจุ เป็นตัวเลขที่บอกถึงปริมาณสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ว่ามีขนาดและปริมาณเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินซื้อ


ข้อมูลทางโภชนาการ เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงชนิดสารอาหาร และปริมาณสารอาหาร มักจะพบในอาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ อาหารที่มีการใช้คุณค่าทางโภชนาการอาหารระบบกลุ่มผู้บริโภค โดยมีข้อมูลที่บังคับให้มีบนบรรจุภัณฑ์ได้แก่ สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร ปริมาณพลังงานทั้งหมด โปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ เป็นต้น


ชื่อผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เป็นการบ่งบอกถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้า ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ว่ามีที่มาจากไหน บริษัทไหน และสถานที่ตั้งโรงงานผลิตหรือโรงงานที่นำเข้า เบอร์โทรติดต่อทางบริษัท


บาร์โค้ด รหัสที่ใช้ในการซื้อ ขาย สินค้า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายในการคิดราคาสินค้า


เครื่องหมาย อ.ย. ย่อมาจาก “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา”เป็นสิ่งที่ต้องมีบนบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงว่าสินค้าของผู้ผลิตมีความปลอดภัยเพราะได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค


วันที่ผลิตและวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อน เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยเพิ่มความปอลดภัยให้ผู้บริโภค ในการซื้อสินค้าก่อนและ หลังจากที่ซื้อสินค้าว่าควรบริโภคก่อนวันไหน และหมดอายุวันที่เท่าไหร่


ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค คือ รายละเอียดที่ใช้ติดต่อกับผู้บริโภคของผู้จำหน่าย เพื่อให้บริการข้อมูลต่าง ๆ กับผู้บริโภคที่ได้ทำการซื้อสินค้าและบริโภค


บรรจุภัณฑ์ที่ดีนอกจากจะสวยงาม โดดเด่น และดึงดูดสายตาลูกค้า บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องระบุข้อมูลที่สำคัญลงไปให้ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้นด้วย

 

สนใจผลิตฉลากผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

Facebook : https://www.facebook.com/OPP.CO.TH/

Instagram : @OPPGRAVURE

LINE OA : @OPPGRAVURE / https://lin.ee/wzE3ZYX

Tel. : 02-7011417 , 0942536644

Website : https://www.opp.co.th/

15,612 views0 comments