Search
  • VinyltecPackaging

ความต่างของสี RGB กับ CMYK ?

Updated: Mar 5, 2020
"สี RGB" ประกอบไปด้วยสีแดง , สีเขียว และ สีน้ำเงิน เป็นสีที่ใช้สำหรับการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (ทุกอย่างที่จอแสดงผล) ข้อดี คือ จะมีความสดใสมากกว่า มีตัวเลือกของสีให้เลือกมากกว่าตามที่ทุกคนเคยน่าจะได้ยินว่า 16 ล้านสี แปลว่า สี RGB นั้นมีสีให้เลือกใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้สีที่สดใสกว่าและมีตัวเลือกให้ใช้งานมากกว่าสีประเภท CYMK

"สี CMYK" นั้นประกอบไปด้วยสีฟ้า , สีม่วง , สีเหลือง และ สีดำ จุดที่ต้องทำความเข้าใจคือปกติแล้วตัวย่อของสีจะใช้เป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อสี แต่สีสีดำ(K) ของค่าสี CMYK กลับใช้ตัว K แทนที่จะใช้ตัว B(Black) เหตุผลเพราะจะทำให้ตัว B(Black) ไปซ้ำกับตัว B (Blue) ของค่าสี RGB นั้นเอง

สำหรับสี CMYK จะเป็นสีทางการพิมพ์ เป็นสีที่เกิดจากสีที่มีบนเครื่องพิมพ์ทำการผสมกันทำให้เกิดสีต่างๆให้ได้เลือกใช้งาน ซึ่งจะมีจำนวนน้อยกว่าและมีความสดใสที่น้อยกว่า RGBข้อควรระวัง

ถ้าเราออกแบบงานที่ต้องการมีการพิมพ์แต่เราเลือกใช้สีประเภท RGB จะทำให้สีที่แสดงผลบนหน้าจอในตอนออกแบบกับสีในตอนที่พิมพ์ออกมาแล้วมีค่าสีที่ไม่ตรงกันซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ เป็นข้อที่จะต้องระวังเป็นอย่างมาก

แต่ถ้าเราออกแบบงานที่จะต้องแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และกลับเลือกใช้สี CMYK จะทำให้เกิดปัญหาคือสี ที่มีให้เลือกใช้มีความสดใสที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อาจทำให้งานดูไม่สวยได้

419 views0 comments