ผลิตภัณฑ์

"เพราะภาพลักษณ์สินค้าของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา"

บริษัท โอพีพี กาเวียร์พริ้นติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ดังเช่นคำกล่าวที่ว่า“เพราะภาพลักษณ์สินค้าของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา”
ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย

btn1.png
btn2.png
btn4.jpg
Heat Transfer.jpg
btn3.jpg

ซองสินค้า

(Flexible Packaging)