top of page

ผลิตภัณฑ์ของเรา

"เพราะภาพลักษณ์สินค้าของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา"

%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%

ฉลากหุ้มข้างขวดพลาสติก (Shrink Film)

โดยเรียกตามคุณสมบัติของฟิล์ม กล่าวคือ วัสดุชนิดนี้จะหดตัวเมื่อได้รับลมร้อน มีวิธีการง่ายๆ ด้วยการนำฟิล์มดังกล่าวมาทำเป็นท่อ แล้วสวมครอบสินค้าอย่างหลวมๆ จากนั้นนำไปผ่านลมร้อนซึ่งได้มาจาก เครื่องเป่าผมธรรมดา หรืออุโมงค์ร้อนก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าและความเร็วที่ต้องการ เป็นผลให้ฟิล์มหดตัวและรัดแน่นกับสินค้าที่ต้องการสวม
คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหด (Shrink Film)  คือ สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความโดดเด่น และดึงดูดการซื้อสินค้า รวมถึงสามารถพิมพ์รูปภาพ ข้อความ และสามารถใช้สีสันได้ตามความต้องการ

ประโยชน์

ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านี้ยังไม่ผ่านการเปิดใช้จากใครมาก่อน โดยช่วยในเรื่องความปลอดภัย สร้างความแตกต่างหลากหลายให้แก่สินค้า และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้เป็นอย่างดี การใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ

ประเภทของฟิล์ม

PVC , PETG / PET SHRINK , PLA / BIO , HYBRID FILM

icon-line.png
2021_Facebook_icon.svg.webp
bottom of page