top of page

ผลิตภัณฑ์ของเรา

"เพราะภาพลักษณ์สินค้าของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา"

รูปแก้ไขในเว็บ 1.jpg

ฟิล์มหดรัดรูป (Shrink film for packing) 

โดยเรียกตามคุณสมบัติของฟิล์ม กล่าวคือ วัสดุชนิดนี้จะหดตัวเมื่อได้รับลมร้อน มีวิธีการง่ายๆ ด้วยการนำฟิล์มดังกล่าวมาทำเป็นท่อตามขนาดที่ต้องการ แล้วสวมครอบสินค้าอย่างหลวมๆ จากนั้นนำไปผ่านลมร้อนซึ่งได้มาจาก เครื่องเป่าผมธรรมดา หรืออุโมงค์ร้อน ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าและความเร็วที่ต้องการ เป็นผลให้ฟิล์มหดตัวและรัดแน่นกับสินค้าให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเป็นแพ็คโหล

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ ฟิล์มหดรัดรูป (Shrink film for packing)  คือ สามารถหดรัดได้แนบแน่นสนิท ปกป้องสินค้าไม่ทำให้สินค้าแยกชิ้นออกจากกัน เช่น แพ็คกล่องกระดาษ แพ็คโหลขวด ได้อย่างปลอดภัย

ประโยชน์

ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านี้ยังไม่ผ่านการเปิดใช้จากใครมาก่อน โดยช่วยในเรื่องความปลอดภัย สร้างความแตกต่างหลากหลายให้แก่สินค้า และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้เป็นอย่างดี การใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ

ประเภทของฟิล์ม

PVC , PETG / PET SHRINK , PLA / BIO , HYBRID FILM

icon-line.png
2021_Facebook_icon.svg.webp
bottom of page