ผลงาน

"เพราะภาพลักษณ์สินค้าของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา"

บริษัท โอพีพี กาเวียร์พริ้นติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ดังเช่นคำกล่าวที่ว่า“เพราะภาพลักษณ์สินค้าของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา”
ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย

ติดตามข่าวสารเพื่อรับข้อมูลจากเรา

OPP GRAVURE PRINTING LTD.

110/3 หมู่ 2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร 094-253-6644

Samut Prakan

© 2018 by OPP GRAVURE.

Logo OPP ไม่มี text .png