top of page

ฟิล์มหดเพื่อสิ่งแวดล้อม

SHRINK FILM FOR THE ENVIRONMENT

       ฟิล์มหด PVC  เป็นฟิล์มหดที่ได้รับความนิยมในการทำฉลากสินค้า (Shrink label), ฟิล์มหดหุ้มสินค้า (Shrink film for packaging), ฟิล์มหดหุ้มฝาขวด (Cap seal)  

       ในปัจจุบัน กระแสการรักษ์โลกมีบทบาทในทุกธุรกิจ ทางบริษัทจึงมีการพัฒนาฟิล์มหดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ และ ยังไม่เกิดมลภาวะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกลุ่มธุรกิจที่ต้องการปรับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

PETG / PET SHRINK

        ฟิล์มหด PETG  มีคุณสมบัติหดตัวสูง มีความเหนียวและทนทาน  สามารถหดรัดรูปได้แนบสนิทกับผลิตภัณฑ์ เช่นขวดที่มีรูปทรงค่อนข้างโค้งเว้า , ขวดรูปทรงลักษณะพิเศษ และสามารถทำฉลากได้ทุกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเรียบ หรือขรุขระ เช่น พลาสติก, แก้ว, โลหะ เป็นต้น  

       ฟิล์มหด PETG เป็นที่นิยมในต่างประเทศ เนื่องจากปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าฟิล์มหด PVC  และปัจจุบันในประเทศไทย ธุรกิจห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าสะดวกซื้อ  มีการเริ่มปรับเปลี่ยนให้ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายใช้ฟิล์มหด PETG ในการทำฉลากสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย   

PLA / Biodegradable Shrink film

       ฟิล์มหด PLA (Polylactic Acid) หรือ Biodegradable film เป็นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ  เช่น  อ้อย ,  มันสำปะหลัง , ข้าวโพด เป็นต้น โดยมาพัฒนาการผลิตมาเป็นชริ้งฟิล์มที่สามารถพิมพ์ได้ สามารถหดรัดรูปได้แนบสนิทกับรูปทรงต่างๆได้ดี และยังคงการย่อยสลายได้จากกระบวนการหมักตามธรรมชาติ

icon-line.png
2021_Facebook_icon.svg.webp
bottom of page